INFORMATION

Event Schedule

PARTNER

SPONSOR

FIGHTER

New Fighter


YOSHINORI HORIE

UFC


SYURI KONDO

BELLATOR


GOITI YAMAUCHI
KIICHI KUNIMOTO

ONE FC


KOTETSU BOKU
DAICHI ABE

PANCRASE


TOM SANTOS
KAZUMA MARUYAMA